Showing 1–24 of 60 results

Show sidebar

Sơ Mi Rơ Mooc Chở Dầu Cá (SMRM 40 – 44 khối)

Xe bồn chở Hexane 28 khối Hyundai HD340

ISUZU FVM 15M3 tanker carrying multi-purpose water

Xe bồn chở nước ISUZU FVM 15M3 đa năng

Gasoline and Oil Tank Truck 18 cubic meters of Hyundai HD210

Gasoline and Oil Tank Truck 20 cubic meters of Hyundai HD240 – Euro4

Flue Tank Truck 12 cubic meters of Hino FG8

1.680.000.000

ISUZU FV Cattle Feed Tank Truck

Daewoo Prima KC6C1 Tank Truck 18 Cubic metre

490.000.000

ISUZU FVR 12-cylinder petrol tank truck

Daewoo tank truck M9AEF 24 cubic metre

580.000.000

Tank truck 24 cubic metre petroleum Thaco Auman C300B

580.000.000

Thaco Auman C34 28-cubic-meter Fuel Tanker Truck

620.000.000

Kamaz 6540 Tank Truck 16.7 cubic meters

1.910.000.000

Hyundai HD993 7M3 Petrol Tank Truck

Tanker tank truck 18 cubic meters Thaco Auman C1500

1.754.000.000

32-cubic meter animal feed truck Hyundai HD360

2.895.000.000

Tanker truck Hino FC9 carrying gasoline of 8 cubic meters

1.235.000.000

Kamaz Fuel Tanker Truck Capacity 25M3 Modular 6540

1.910.000.000

Fuso FJ 20M3 Petrol Tank Truck

495.000.000

Tank Truck Daewoo HU6AA 21M3

1.170.000.000

Daewoo HC6AA 12M3 Tank Truck

1.170.000.000

FVM34TE4 Isuzu 20M3 Petrol Tank Truck

2.073.000.000

Isuzu FVZ 20M3 Petrol Tank Truck

2.185.000.000