Dự án có kế hoạch khởi công

Cảng Kỳ Hà – Quảng Nam