Video

IMAE – ỨNG DỤNG HỢP KIM NHÔM TRONG NGÀNH VẬN TẢI

Nguồn báo: Khoa học đời sống

Trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ, con người đề cao các vật liệu thân thiện môi trường. Hợp kim nhôm là loại vật liệu …


IMAE – SÁNG CHẾ HỢP KIM NHÔM TRONG NGÀNH VẬN TẢI TĂNG MẠNH

Nguồn báo: Báo tuổi trẻ

Từ năm 2011 đến nay, số lượng sáng chế hợp kim nhôm trong ngành vận tải tăng rất nhanh, đạt 3.618 sáng chế. Số lượng sáng chế cao nhất là năm 2017, đạt 490 sáng chế và trung bình có 220 sáng chế mỗi năm…